تبلیغات
دل تنهای من - طلوع خورشید


دل تنهای من

مهر صفا عشق


زندگی همانند طلوع خورشید است که از پشت قله های عظیم آهسته آهسته خود را به بالا می راند این همانند زایمان مادریست که نوزاد خود را در رحمش به آرامی خارج می کند

او که نشانه عظمت فروغ است از آسمان مهر خود را به جانداران می بخشد وروشنائی را به ارمغان می آورد
وبعد زمانی اندکی باز آهسته آهسته غروب می کند.
انسان نیز همانند خورشید است
طلوع وبعد غروب
ولیکن او مهر و شکوه و جان را به جانداران می بخشد
اما انسان خود را نیز نمی تواند بیابد

***********.
*تاریخ دیشب  10ساعت*
 [ سه شنبه 24 آبان 1390 ] [ 04:44 ق.ظ ] [ دل تنها ] نظرات      قالب ساز آنلاین