تبلیغات
دل تنهای من - احساس دلم


دل تنهای من

مهر صفا عشق

می گویند که دنیای بزرگی داریم و.اما هیچ کس نمی داند که همین دنیای بزرگ چقدر کوچک

 است.

انسانها در کنار هم گذر زمانشان به سرعت سپری می شود اما خود نمی داند

روز شان شب می شود و بهار ها می آیند و زمستان  زمین را سفید پوش می کند. اما باز

 نمی دانیم دنبال چه هستیم

در این بامدادشب خیلی روحم آشفته است به طوری که اگر هم پادشاهی این جهان را 
هم به من دهند آرام نمی شود.


تولد+مرگ=تولد این را به خوبی می دانم که هر انسانی به مدت پنجاه هزار سال در زمین

 متولد می شود وهمین مقدار هم مرگ دارن تا خود را پیدا کنند .تا بدانند که باید دنبال چه باشن

خیلی جالب است پنجاه هزار شخصیت گونا گون پنجاه هزار عدد زندگی های متفاوت

جالب است نه . آری خیلی جالب هر کس وقت خود را می گذراند . دکتر مهندس دزد و..هر

 کدام به طوری به هر حال می گذرد. 

می خوام بخوابم دستام خسته شدن
[ شنبه 25 شهریور 1391 ] [ 11:46 ب.ظ ] [ دل تنها ] نظرات      قالب ساز آنلاین