تبلیغات
دل تنهای من - ..........11:45


دل تنهای من

مهر صفا عشق

مدتی است که دستهایم به قلم نمی رود....... تا احساس درون خویش را خالی نمایم....... حال زمان یازده
وچهل و پنج دقیقه را نشان می دهد. نور مهتاب از پشت پنجره معلوم است ..امشب آسمان  ستاره دارد.
ای........بازوی دست راستم نمی دونم چرا کوفته شده و کمی درد می کنه.... اصلا حس و حال ندارم
نمی دونم چرا..؟ فردا ساعت یازده و نیم ظهر برایم سرنوشت ساز است.... دلم انگار کمی گرسنه است و   می گوید غذا.......... لحظه هایمان برایمان خاطره می شود........
                               چه می خواهم چه می جویم در ین زندگی ؟
      نه شعر و یا ...س و شعر نمیاد بریم 

 [ دوشنبه 11 دی 1391 ] [ 11:41 ب.ظ ] [ دل تنها ] نظرات      قالب ساز آنلاین