تبلیغات
دل تنهای من - زبینم دوست که خود باشد جانِ جانان را فدایش می کنم


دل تنهای من

مهر صفا عشق
جانِ جانان را فدایش می کنم

ز بینم دلِ او مانند آب
  
نعره  ز دل برکشم گویم جان را فدایت می کنم

ز بینم رحمتت بر دیگران

 دل می سپارم تا پایان زمان

ز بینم  غم آید بردلت ازناله دیگران

و شا دانی  ز فتح مردمان

بی تو  هرگزعیشِ دنیا نکنم

ز بینم  پاک چشمی و نداری  بر کسی  مال طمع
 
 به اختیار و ارادت غلامت می شوم

در خیالم هم نبود هم چو کسی

حتئ ندائی هم نیامد از کسی


(نوشته شده 16آبان ساعت4:47 دقیقه سحر )


[ دوشنبه 16 آبان 1390 ] [ 04:27 ق.ظ ] [ دل تنها ] نظرات      قالب ساز آنلاین